Türkiye'nin her yerinden 444 40 39 Dahili: 1032 ya da 1033
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hedeflerimiz

19/04/2017 13:22:48 - 19/04/2017 13:22:48 - 4084 Okunma

KLÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Hedefleri 

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi' mizin hedefleri aşağıda sıralanmıştır.

Hedef 1. Öğrenciler ve mezunlar için Kariyer Merkezi Hizmetlerinin kapsamının arttırılması ve öğrenciler ve mezunların bu hizmetlere erişimini sağlanması;

Hedef 2: Öğrencilerin ve mezunlarının, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına, kendi yeteneklerine ve isteklerine uygun olarak kariyer hedeflerini planlama ve bu hedeflere ulaşma ile ilgili yeterliklerinin arttırılması;

Hedef 3: Kariyer Merkezi hizmetlerinin kalitesinin artırılması;

Hedef 4: Öğrenciler ve mezunlar için deneyimsel öğrenme, iş ve staj olanaklarının sayılarının artırılması;

Hedef 5: Üniversite, işverenler, İŞKUR ve diğer iç veya dış paydaşlar arasındaki yeni işbirliklerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi;

Hedef 6: Merkezin ve Merkezde öğrencilere sunulan olanakların popülerliğinin/bilinirliğinin arttırılması. 

KLÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Hedefler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.