Türkiye'nin her yerinden 444 40 39 Dahili: 1032 ya da 1033
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kariyer Merkezimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

24/12/2018 17:27:39 - 24/12/2018 17:27:39 - 7409 Okunma

Kariyer Merkezimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetim kurulu 24.12.2018 tarihinde toplanmış, kariyer merkezimizin geçmiş faaliyetleri konusunda değerlendirmeler yapılmış, bundan sonra yapılacak faaliyetleri planlanmıştır. Toplantıya Merkez Müdürü Öğr. Gör. Dr. Esra BOZKANAT CERGİBOZAN ile yönetim kurulu üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Evren ÇAĞLARER ve Dr. Öğr. Üyesi DOĞAN ÜNAL katılmışlardır.

            2018 yılının 3. Toplantısında aşağıda belirtilen konular görüşülmüştür,

  1. Kariyer Merkezinin son dönemdeki faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

a) Merkezin tanıtım kitapçığı

Kitapçığının elektronik versiyonunun internet sitesinde paylaşılması, iletişime geçilen öğrenci, işveren gibi paydaşlara gerektiğinde iletilmesi kararlaştırıldı.

 

b) Kariyer Bilgilendirme Toplantıları

            Eğitim öğretim döneminin başında yapılan kariyer bilgilendirme toplantıları ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşıldı. 985 öğrenciye bu toplantılar vasıtasıyla ulaşılmış. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u kariyer hizmetlerinden faydalanmayı talep etmiştir. Kariyer merkezinin daha fazla öğrenciye ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

 

c) Wake-Up Girişimcilik Eğitimi (Trakya Kalkınma ajansı, TEB, KLÜ işbirliği ile)

 

            85 öğrencinin bu eğitimden faydalandığı belirtildi. Ayrıca 20 aralıkta yapılan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut ŞAHİN’nin teşrifleriyle gerçekleştirilen katılım belgesi takdim töreninden de bahsedildi.

 

d) TÜB Alt Kurul Toplantısında Trakya Kalkınma Ajansı ile 4 Ekim 2018  tarihinde gerçekleştirilen Toplantı

            İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri için Trakya Kalkınma Ajansı ile yapılabilecek işbirliği konuşuldu.

 

e) 2018 Yılında gerçekleştirilen 8. Kariyer Günleri ve 2. İstihdam Fuarı etkinliklerinin değerlendirilmesi

            Katılımcı firmaların profili, fuarın yeri ile ilgili eleştiriler, içerik olarak nasıl daha zengin hale getirilebileceği ile ilgili görüşler paylaşıldı.

f) Merkez tarafından verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri

            Merkez tarafından verilmeye devam eden eğitimlerle ilgili bilgi paylaşıldı. Yeni dönemde verilecek eğitimlerle ilgili bir çalışma planın hazırlanması ve ilgililerle (öğrenciler

 Akademisyenler vb.) paylaşılması kararlaştırıldı.

 

  1. Merkezin 2018-2019 eğitim öğretim dönemi faaliyetlerinin görüşülüp planlanması

a) KLÜ 9. Kariyer Günleri için tarih belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması

Etkinliğin 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

b) Kırklareli İstihdam Fuarı için tarih belirlenmesi, paydaşlarla iletişime geçilmesi

Etkinliğin 10 Nisan 2019 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

 

c) KLÜ Mezunlar Günü 2019 için tarih belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması

Uygun bir tarih belirlenmesi için SKS vb. iç paydaşlarla iletişim kurulması kararlaştırıldı.

 

d) Merkez yönetmeliğinde geçen “birim sorumluları”nın belirlenmesi ve işlevsel hale getirilmesi için gerekli planlamanın yapılması

            İvedilikle birim sorumluların atanması için birimlere yazı yazılması, birim sorumluları ile en kısa zamanda bir toplantının yapılması kararlaştırıldı. Kariyer günleri, istihdam fuarı, kariyer merkezi eğitimleri vb. etkinliklerin planlanması ile ilgili kariyer merkezi birim sorumlusu mekanizmasının aktifleştirilmesi en öncelikli iş olarak kararlaştırıldı.

 

e) Müdürümüz Esra BOZKANAT CERGİBOZAN’ın Fransa ziyareti kapsamında, ziyaret ettiği kurumlarla yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü.

Merkez Müdürümüz konuyla ilgili notlarını yönetim kurulu üyelerimizle paylaşmıştır.

 

f) Merkez tarafından projelerin üretilmesi

Merkezin faaliyetlerinin finansmanı başta olmak üzere kaliteli kariyer hizmetlerinin sunulmasına dair yapılabilecek projeler ile ilgili görüşler paylaşıldı.

g) Merkez tarafından verilen eğitimlerden faydalanan kişi sayısının arttırılması kararlaştırıldı.

 

h) Dış kaynaklarla finanse edilen ve geçen senelerde verilen eğitimlerin tekrar verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

 

I) Merkezin üniversite dışındaki paydaşlara tanıtılması ve işbirliğinin geliştirilmesi için belirlenecek firmalara ziyaret gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

 

                        Toplantı dilek ve önerilerin alınması ile sona erdi.

KLÜ Kariyer Merkezi Yönetim Kurulu Toplantısı

Facebook Twitter Google Plus
Kariyer Merkezi YKönetim Kurulu Toplantısıısı
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.