Türkiye'nin her yerinden 444 40 39 Dahili: 1032 ya da 1033
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ab Projesi ve Biz

22/06/2016 12:34:50 - 22/06/2016 12:34:50 - 9721 Okunma
AB Projesi Destekli Bir Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

               
                  
 Üniversitemizin paydaşı olduğu “Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı İşbirliği Modeli” projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış ve T.C. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığının program otoritesi olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına sunulmuştur.  Projenin 26 Aralık 2013 tarihinde başarılı olarak ilan edilmesinin ardından Bakanlık ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile istişare içerisinde projenin revizyon süreci başlamış, bu süreç Delegasyonun projeyi uygulamak üzere onaylaması ile 16 Eylül 2014 tarihinde son bulmuştur. Mal ve hizmet olmak üzere iki ana bileşenden oluşmakta olan projenin uygulama yerleri; Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Projenin mal alımı bileşeni bütçesi € 421.480 ve hizmet alımı bileşeni bütçesi € 3.251.200’dir. Projenin uygulanması için gerekli mal ve hizmet alımları Bakanlığın koordinasyonda Ajansın katılım gösterdiği ihale süreci ile gerçekleştirilmiştir. Projenin detayları ve planlanan faaliyetler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

 

Projenin faaliyetlerini yürütmek üzere ECORYS danışmanlık şirketinin liderliğindeki konsorsiyum yüklenici olarak belirlenmiştir. Konsorsiyum üyesi ve/veya taşeron olarak proje uygulamasında işbirliği içerisinde bulanacak kurumlar aşağıdaki gibidir;

▪ Ecorys in Turkey (Hollanda/Türkiye)

▪ City and Guilds (İrlanda/İngiltere) (Mesleki eğitim yeterlilik ve çıraklık şirketi)

▪ Formaper-Milan Chamber of Commerce (İtalya) (Milan Ticaret Odası Eğitim Merkezi)

▪ Barem (Türkiye) (Eğitim danışmanlık şirketi)

▪ Ipsos (Türkiye)(Araştırma şirketi)

 

Konsorsiyumu proje uygulaması sırasında destek sunacağını beyan eden kurumlar aşağıdaki gibidir;

▪ Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (& üye olduğu Global Apprenticeship Network)

▪ Kadın Girişimcileri Derneği

▪ Öğretmen Akademisi Vakfı

▪ Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

▪ Centre International de Formation Europeenne (Fransız araştırma enstitüsü/üniversite)

 

Ajansa proje uygulaması sırasında destek sunacağını beyan eden kurumlar;

▪ Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumları

▪ Edirne, Kırklarli ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odaları

▪ Çerkezköy, Edirne ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgeleri

 

Uygulamada Tam Zamanlı Çalışacak Kilit Uzmanlar;

 

▪ Takım Lideri (İngiltere) (Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi alanında uzmanlaşma)

▪ Kariyer Rehberlik Uzmanı (Danimarka)(İnsan Kaynakları Yönetimi /Kariyer Rehberlik alanında uzmanlaşma)

▪ Eğitim Uzmanı (Türkiye)(Eğitim Planlaması ve Değerlendirmesi alanında uzmanlaşma)

▪ Bilgi Teknolojileri Uzmanı (Türkiye)(Yazılım Geliştirme alanında uzmanlaşma)

 

Söz konusu kilit uzmanların altında yarı zamanlı çalışmak üzere; İşgücü Piyasası, İnsan Kaynakları, İstihdam Politikaları, Eğitim Politikaları, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık, Ağ Geliştirme, Girişimcilik, , Kapasite Geliştirme, Eğitim, Sosyal İçerme, Yazılım Geliştirme, Etkinlik Organizasyonu ve benzeri alanlarda uzmanlaşmış yerli ve yabancı kıdemli ve genç uzmanlardan oluşan ekipler oluşturulacaktır.

 

Uygulamada Yer Alması Öngörülen Üniversite Personeli

İnsan kaynakları ve psikolojik rehberlik ve danışmanlık alanlarından, iyi derece İngilizce bilen;

▪ Kariyer Gelişim Merkezi Müdürü

▪ Kariyer Gelişim Rehberlik Uzmanları (2 kişi)

▪ İşkur’un görevlendirdiği iş ve meslek danışmanı projenin üniversitemizde uygulanmasında yer alacak personeller olarak göreve başlamışlardır.

 

Uzmanların proje kapsamında 3 hafta İtalya’da (job shadow olarak) ve 3 hafta Türkiye’de kariyer rehberliği alanında mesleki eğitim alması, ardından aktif olarak konsorsiyum uzmanları ile beraber öğrencilere rehberlik hizmetlerinde yer alması planlanmıştır. Eğitimlerin Ekim 2016 tarihinde başlaması planlanmaktadır.

 

Faaliyetler

 

Proje süresi 20 ay olup, Ocak 2016 başı itibariyle gerekli faaliyet revizyonlarının yapılarak projeye başlanmıştır. Projenin iki ana aktivitesi bulunmaktadır.

 

Ana Aktivite 1: Kariyer Merkezlerinin Kurulması & Hazırlıklar

Ana Aktivite 2: Kariyer Hizmetlerinin Sağlanması

 

Ana Aktivite 1: Kariyer Merkezlerinin Kurulması & Hazırlıklar

 

▪ Yükseköğrenim İçin Strateji Geliştirme:  Trakya bölgesinde 7000 kişilik anket çalışması ve çok sayıda odak grup tartışması vb. metotlarla Bölge İşgücü Piyasası Analizi, Yeni Yatırımlar İçin Bölge Beceri İhtiyaç Analizi Bölge İnsan Kaynaklarının Gelişimi Stratejik Planı, Üniversiteler için Aksiyon Planlarının hazırlanması ve kamuoyuna bilgilendirme gününün organizasyonu

▪ Hedef Grup İhtiyaç Analizi: Öğrenciler ve işverenlerle 1000 kişilik anket çalışması, derinlemesine görüşme ve odak grup tartışmaları sonucunda Merkez tarafından verilecek hizmetlerle ilgili ihtiyaç analiz

▪ İdari Personel Kapasite Geliştirme: Ajans, OSB, TSO , İŞKUR ve Üniversitelerdeki proje ile ilgili görev alan personellerinin işbirliği içerisinde çalışması ortamını geliştirmek üzere çeşitli konularda toplam 72 gün eğitim ve 33 kişi için bir AB ülkesine kısa süreli çalışma ziyareti

▪ Model Kariyer Merkezi Kurgusu Hazırlığı: Ajans, OSB, TSO , İŞKUR ve Üniversitelerdeki proje ile ilgilenen yöneticiler için toplam 6 gün etkinlik ve 22 kişi için bir AB ülkesine kısa süreli çalışma ziyareti, uluslararası sertifikasyona hazır iş planı, iş akışları, kullanılacak formlar gibi Merkez dokümantasyonun hazırlığı

▪ Kariyer Yönetimi Web Tabanlı Yazılım & Portal Hazırlığı: Hazırlanan kariyer merkezi modeline uygun olarak yazılımın geliştirilmesi ve test kullanımına açılması

▪ Elektronik ve Basılı Teknik Dokümantasyonun Üretimi: Kariyer merkezinin rehberlik hizmetlerinde, eğitimlerinde ve diğer faaliyetlerinde kullanılacak çeşitli psikometrik testler , eğitim müfredatları ve manuelleri, rehberlik hizmetleri kitapçığı gibi kullanılacak teknik dökümantasyonun hazırlanması

▪ Promosyonel & Bigilendirme Materyalleri Hazırlığı: Kariyer merkezinin sürekli kullanacağı bayrak, roll-up, broşür gibi görünürlük malzemeleri, sosyal medya hesapları için kısa tanıtım spotlarının hazırlanması, faaliyetlere katılacak mezunlara, işverenlere ve öğrencilere dağıtmak üzere promosyonel malzemeler.

▪ Teknik Personel Kapasite Geliştirme: Üniversitelerdeki kariyer merkezleri personeline ve işkur tarafından görevlendirilecek personele yönelik 3 hafta İtalya’da job shadow olarak ve 3 hafta Türkiyede mesleki eğitim

 

Ana Aktivite 2: Kariyer Hizmetlerinin Sağlanması

 

▪ Kariyer Merkezlerinin Açılışı ve Panellerin Düzenlenmesi: Birer tanesinde kariyer merkezlerinin açılışını gerçekleştirmek üzere; ulusal olarak ünlü 3 konuşmacının ve iş dünyasından 5-6 mezunun yer aldığı her üniversitede 2’şer çoklu panel organizasyonun ilgili okul kulüplerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi

▪ MYO’lar da Bilgilendirme Standları Kurulması: Ağırlıklı olarak MYO’lar olmak üzere 24 farklı noktada 2’şer kez toplam 48 bilgilendirme gününün düzenlenmesi ile öğrencilere kariyer merkezi portalının tanıtılması ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin tanıtılması

▪  İşletmelere Bilgilendirme Ziyaretleri: 720 işletmenin ziyaret edilerek kariyer portalının tanıtılması, en az 200 işletmenin sisteme kayıt olması ve 25 işletme ile işbirliği için iyi niyet anlaşmasının imzalanması

▪ İşletmelere Günübirlik Çalışma Ziyaretleri: Toplam 1620 öğrencinin faydalanacağı şekilde farklı sektörlerden 36 şirkete 3’er kez günübirlik çalışma ziyaretleri düzenlenmesi

▪ İletişim Gönüllüleri Etkinliği ve Akran Danışmanlarının Eğitimi: TSO’ların sektör komiteleri temsilcileri, işletmelerin insan kaynakları yöneticileri, üniversitede öğrenci danışmanlarından  toplam 45 kişinin kariyer merkezlerinin tanıtımını gerçekleştirecek iletişim gönüllüleri olarak bilgilendirilmesi ve  ilgili okul kulüplerinden 60 öğrencinin akranlarına temel yönlendirmeyi vermek üzere eğitilmesi

▪ Mezunlar Buluşmaları Organizasyonu: Her üniversitede 2017 yılı mezunlar buluşmasının organizasyonu

▪ Öğrenciler İçin Başlangıç Oturumları: Fakülte ve MYO’larda ders saatlerinden izin alınarak temel kariyer yönlendirmesi üzerine öğrencilere toplam 360 kez sunum gerçekleştirilmesi

▪ Öğrenciler İçin Eğitim ve Atölye Çalışmaları: 20’si Proje Döngüsü Yönetimi,  24’ü Girişimcilik olmak üzere iş arama teknikleri, özgeçmiş hazırlama, deneme mülakatları, Avrupa gönüllülük hizmeti, gençlik projeleri vb. alanlarda çok sayıda eğitim ve atölye çalışması, en az 6 proje başvurusunun hazırlanması

▪ Öğrencilerle Rehberlik Görüşmeleri:  En az 2000 öğrenciye birebir rehberlik hizmetinin sağlanması ve 800 öğrencinin staja yerleştirmesini gerçekleştirilmesi

▪ Trakya İstihdam Fuarı: Bölge üniversitelerinin ulaşımını temin edecek şekilde Lüleburgaz veya Çorlu’da 3 gün süre ile en az 30 şirketin katıldığı ve 5 atölye çalışmasının gerçekleştirileceği bölge istihdam fuarının organizasyonu

Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde faal olarak hizmet vermeye başlayacak kariyer uygulama ve araştırma merkezimizin projenin tamamlanma tarihi olan Ekim 2017 tarihinden itibaren ise tam teşekküllü olarak sürekli ve profesyonel bir şekilde hizmet vermesi planlanmaktadır.  

 

AB Projesi Kariyer Merkezi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.