Türkiye'nin her yerinden 444 40 39 Dahili: 1032 ya da 1033
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projenin Tarihçesi

30/06/2016 13:36:35 - 11/11/2016 13:36:35 - 10132 Okunma

‘TRAKYAKARİYER’ PROJESİNİN ÜNİVERSİTEMİZDEKİ GELİŞİM SÜRECİ 

 

Proje Hakkında Genel Bilgiler

Üniversitemizin paydaşı olduğu “Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı İşbirliği Modeli” projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış ve T.C. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığının program otoritesi olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına sunulmuştur.  Projenin 26 Aralık 2013 tarihinde başarılı olarak sunulmasının ardından Bakanlık ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile istişare içerisinde projenin revizyon süreci başlamış, bu süreç Delegasyonun projeyi uygulamak üzere onaylaması ile 16 Eylül 2014 tarihinde son bulmuştur.

 

7 Ocak 2016’da uygulanmaya başlanan proje mal ve hizmet olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Projenin mal alımı bileşeni bütçesi € 421.480 ve hizmet alımı bileşeni bütçesi € 3.251.200’dir. Proje; Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nde uygulanmaktadır. Proje ile birlikte Kırklareli Üniversitesi’nde “Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi” faaliyete geçmiştir.

 

Faaliyetler
 

1.    T.C. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nın 21 Ocak 2013 tarihinde toplam 144 milyon Euro kaynak ile çıkmış olduğu operasyon teklif çağrısına Trakya Kalkınma Ajansı “Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı İşbirliği Modeli” operasyon teklifi ile başvuruda bulundu.

 

2.     Projenin 26 Aralık 2013 tarihinde başarılı olarak sunulmasının ardından projenin revizyon süreci başlamıştır.

 

3.     25 Şubat 2014’te Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanları Elif ÖZTÜFEKÇİ ve Merve Güneş Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etmişlerdir. Ziyarette proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Öğr. Gör. Gökhan DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Bora ASLAN’ın da katıldığı toplantıda projenin bilişim teknolojileri ile ilgili alt yapı ihtiyaçları oluşturulmuştur.

 

4.    10 Nisan 2014’te Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün katılımı ile Tekirdağ Trakya Kalkınma Ajansı’nda Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sektör Temsilcisi tarafından hazırlanan proje tamamlama dokümanı değerlendirme kontrol listesi üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Toplantı kapsamında müfredatların iş dünyasının ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde düzenlenmesi, staj ve işyeri eğitimi uygulamalarının iyileştirilmesi gerekliliği,  proje ortak ve paydaşlarının projedeki sorumluluk ve katkılarının açıkça belirtilmesi gerekliliği, danışmanlık ve rehberlikten istifade edecek kişi sayıları gibi konular görüşülmüştür.

 

5.     16 Eylül 2014’te proje projenin revize edilmiş hali Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilmiştir.

 

6.      29 Eylül 2014’te proje ile ilgili ihale görüşmesi yapılmıştır

 

7.     Kırklareli Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve Teklif belgeleri hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu’na sunulmuştur. 2015 Ekim ayında yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup; Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği 2 Aralık 2015 Çarşamba günü 29550 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

8.       7 Ocak 2016 tarihinde proje uygulanmaya başlamıştır.

 

9.     14 Ocak 2016 tarihinde Üniversitemizden mevcut öğrenci sayıları, mezun öğrenci sayıları, program bazlı kız ve erkek öğrenci dağılımları, araştırma programları, sunulan kurslar ve programlar, öğretim üyeleri ve fakülte dağılımları, organizasyon şeması, öğrenci klüpleri ve listeleri, donanım altyapısı konularında bilgi talep edilmiştir. İstenilen veriler 26 Ocak 2016 tarihinde gönderildi.

 

10.     25 Ocak 2016 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ’da Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve Uzman Selin ÖZDEN’in katılımı ile “TR21 bölgesindeki Üniversiteler ile hazırlık aşaması” başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda Üniversitedeki aksiyon planları, yazılım geliştirme, bölge Üniversitelerde bulunan Kariyer Merkezlerindeki mevcut durum, donanımlar ve ihtiyaçlar konularında görüşüldü.

 

11.      28-29 Ocak 2016 tarihinde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi mobilya kurulum ve montaj işlemleri gerçekleştirildi.

 

12.     26 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’te Tekirdağ Trakya Kalkınma Ajansı’nda Yrd. Doç. Dr. Bora ASLAN, Öğr. Gör. Gökhan DOĞAN ve Uzman Selin ÖZDEN’in katılımı ile Yazılım Aktivitesi 1. İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda yazılım konuları ele alınarak oluşturulacak portal ve web sitesi kurulumu ile ilgili fikir alışverişi gerçekleşti.

 

13.    “Bölge İşgücü Piyasası Analizi” ve “Hedef Grup İhtiyaç Analizi” çalışmaları ve bu çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilecek anketler hakkında bilgilendirmeye yönelik Ecorys/İpsos tarafından 21 Mart 2016 tarihinde Tekirdağ Trakya Kalkınma Ajansı’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve Uzman Selin ÖZDEN katıldı. Söz konusu toplantı süresi dahilinde raporun içeriği, metodolojisi, örneklem çalışması, anket formları, anketörlerin mobilizasyonu gibi konuların tamamı ele alınamamış ve 29 Mart 2016 tarihli toplantıda görüşülmesi kararı alınmıştır.

 

14.     29 Mart 2016 tarihinde Tekirdağ Trakya Kalkınma Ajansı’nda ‘Bölge İşgücü piyasası analizi’ ve ‘Hedef Grup İhtiyaç Analizi’ konularında bir önceki toplantının devamı niteliğinde bir toplantı daha gerçekleştirildi. Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve Uzman Selin ÖZDEN’in katıldığı toplantıda hazırlanan anketler üzerinde çalışmalar ve değerlendirmeler yapıldı.

 

15.      28-30 Mart 2015 tarihlerinde kiosk kurulumları gerçekleştirildi.

 

16.   28 Nisan 2016 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanı Dilara GÜNER, Uzman Nuri YILMAZ ve Kariyer Danışmanlığı Uzmanı Kirsten LARSEN tarafından Üniversitemize ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyarette Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve Uzman Selin ÖZDEN ile Üniversitenin strateji planları, genel koordinasyon yapısı, öğrenci kulüpleri, kalite güvencesi, yıllık plan, yönetim yapısı, genel idari yapılar gibi konular görüşüldü.

 

17.    03-04-05 Mayıs 2016 tarihlerinde proje kapsamında Bolu Abant Otel’de Etkili İletişim Eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitime Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bora ASLAN ve Uzman Selin ÖZDEN katıldı. Eğitim kapsamında eğitimci Minu EDİS tarafından beden dili, empatik iletişim, yapıcı diyalog oluşturma vb. konulardan bahsedilmiş ve interaktif sınıf içi uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

 

18.   Proje uygulama tedbirleri gereği her 6 ayda bir yapılması planlanan  Yönlendirme Kurulu toplantısının ilki Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün katılımı ile 17  Mayıs 2016 tarihinde ve Birinci Paydaş Çalıştayı 18 Mayıs 2016 tarihlerinde Doç Dr. Neziha MUSAOĞLU ve Uzman Selin ÖZDEN’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir. TrakyaKAriyer projesinin Birinci Yönlendirme Kurulu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin başkanlığında, Namık Kemal, Kırklareli ve Trakya Üniversiteleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, İŞKUR, OSB ve YÖK temsilcilerinin katılımı ile Tekirdağ'da toplandı. 17-18 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen sunumlarda Üniversite Kariyer Merkezlerinin ana hatlarının analizi, mevcut paydaş modelinin analizi, gelecekteki çok paydaşlı modele yönelik vizyon ve çerçeve, model kariyer merkezi konuları ele alındı.

 

19.     23 Mayıs 2016 tarihinde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin personel ihtiyacı doğrultusunda İskender ÖZATLI merkezimize Uzman olarak atanmış ve görevine başlamıştır. 

 

20.    Proje kapsamında, üniversite öğrencilerinin kariyer danışmanlığı ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak üzere Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli üniversitelerinde öğrencilerle odak grup görüşmeleri yapıldı. 24 Mayıs 2016 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı uzmanlarınca üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 10 öğrencileriyle, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden 2, Gıda Mühendisliği bölümünden 2 ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 6 olmak üzere toplamda 20 öğrenci ile odak grup görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca 25 Mayıs 2016 tarihinde 4 mezun öğrenci ile de bu kapsamda görüşme gerçekleştirildi. Öğrenci ve mezunlarımızla ayrı iki grup olarak yapılan odak grup görüşmelerinin amacı kariyer danışmanlığı ihtiyaçlarını tespit etmek ve verilecek hizmetler konusunda görüşlerini almaktır.

 

21.    Projenin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki benzer faaliyetleri yerinde görmek, kariyer hizmetlerinin verilmesinde en iyi örnekleri incelemek için 30 Mayıs- 1 Haziran 2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün katılımı ile Belçika-Brüksel Çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

 

22.     30 Mayıs-17 Haziran tarihleri arasında mezunlara yönelik anketler gerçekleştirildi. Toplam 30 lisans ve 71 önlisans öğrencisi ile yapılması planlanan anket; 30 lisans ve 65 önlisans öğrencisi ile tamamlandı. 

23.     11 Temmuz 2016 tarihinde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin personel ihtiyacı doğrultusunda Sibel EVREN merkezimize Uzman olarak atanmış ve görevine başlamıştır. 

24.   2. Model Kariyer Merkezi Çalıştayı, 21-22  Temmuz 2016 Tarihleri arasında Tekirdağ Ramada Otel’de gerçekleştirildi.Çalıştaya üniversitemiz adına  Uzman Sibel Evren, Uzman İskender ÖZATLI ve Uzman Selin Özden katıldı.

 25.   3. Model Kariyer Merkezi Çalıştayı, 1-2  Eylül 2016 Tarihleri arasında Edirne Margi Otel’de gerçekleştirildi.Çalıştaya üniversitemiz adına  Uzman İskender ÖZATLI ve Uzman Selin Özden katıldı.

26.    6-8  Eylül 2016 Tarihleri arasında Bolu Abant'ta etkili iletişim eğitimi gerçekleştirildi.Eğitime üniversitemiz adına  Uzman İskender ÖZATLI ve Uzman Sibel EVREN katıldı.

27.   11- 15 Ekim 2016 Tarihleri arasında İtalya'ya Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi. Çalışma Ziyaretinde İtalya'daki üniversitelerin kariyer merkezlerinden bilgi alındı. Çalışma ziyaretine Üniversitemiz adına Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Uzman Selin ÖZDEN, Uzman İskender ÖZATLI ve Uzman Sibel EVREN katılıldı. 

28.  15-28 Ekim 2016 Tarihlerinde İtalya'da staj programına katıdık. Uzman Sibel EVREN Milano Üniversitesi ve Milano Politeknik Üniversitesi'nde, Uzman İskender ÖZATLI ise Trieste Üniversitesi'nde kariyer merkezi staj programına katıldı. 

 

 

Not: Bu sayfa düzenli olarak güncellenecek, projenin gelişim sürecindeki faaliyetler yapıldıkça bu sayfaya eklenecektir. 

 

 

Projenin Tarihçesi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.